Scholieren

Efficiënter leren levert tijdwinst en/of betere resultaten op.

Samenvatten is ook een vak ‘apart’. 

Na de ‘eind Cito’ van groep 8, ben je blij dat die saaie lessen begrijpend lezen niet meer terugkomen.
Echter wanneer je je boeken in het Voortgezet Onderwijs openslaat en lange bladzijdes met tekst in je Aardrijkskunde-boek ziet, of twee hoofdstukken van Bio moet leren, dan sta je voor het blok.

Nu begint het vak begrijpend lezen pas echt. Die boeken staan vol met verwijswoorden, je moet ineens verbanden gaan leggen en tussen de regels door kunnen lezen. Daarnaast moet je alles nog snappen en het liefst nog in je eigen woorden kunnen vertellen. Als je dit alles hebt gedaan, moet je ook nog de hoofd- en de bijzaken kunnen scheiden. Samenvatten speelt hier ineens een cruciale rol. Want een goede samenvatting van die twee hoofdstukken, scheelt jou enorm veel tijd en energie. 

Naast het leren om begrijpend-leesstrategieën toe te passen in het VO, heeft Twice een methode ontwikkeld om efficiënt te leren samenvatten. We doen dit door middel van een stappenplan en een schema. 

Ervaringen

Hugo en Wendy

In september 2022 is onze dochter Rosalie begonnen met RT rekenlessen bij Lyette.

Wij wilden proberen te achterhalen waarom Rosalie altijd zo’n stress kreeg bij de reken Cito en of ze eventueel lesstof miste door de coronatijd en het thuisonderwijs. Met name de stress zorgde voor een lage score op de Cito toets rekenen. Na elke les kwam Rosalie vol zelfvertrouwen thuis en we zagen haar “groeien”.

Lyette is erg enthousiast en begaan met kinderen en wil het beste naar boven halen. Rosalie heeft de eind Cito vol zelfvertrouwen gemaakt en is van een pré Havo naar Havo/Vwo advies gegaan.

Wij zijn heel tevreden met de manier van werken van Lyette en danken haar voor haar hulp!

Fleur

Onze zoon Bjorn is ruim een jaar geleden bij Lyette gekomen voor RT.

Ze heeft hem stappen geleerd om begrijpend lezen, rekenen en werkwoordspelling systematisch aan te pakken. Op haar advies hebben wij ook Bjorn z’n intelligentie laten testen en bleek dat onze zoon een hoog IQ heeft. Dit kwam er in voorgaande jaren met Cito’s niet uit. Voor ons is het heel leervol geweest om erachter te komen dat onze zoon een andere denkwijze heeft en dit een andere aanpak vereist.

Onder begeleiding van Lyette is Bjorn van een mavo-advies in groep 7 naar een havo eindadvies gegroeid met een hoop zelfvertrouwen. De focus van Lyette is geweest op “growth mindset” en dat is duidelijk merkbaar.

Hartelijk dank voor deze fijne begeleiding naar een geweldige start straks op de middelbare school.