Scholieren

Efficiënter leren levert tijdwinst en/of betere resultaten op.

Samenvatten is ook een vak ‘apart’. 

Na de ‘eind Cito’ van groep 8, ben je blij dat die saaie lessen begrijpend lezen niet meer terugkomen.
Echter wanneer je je boeken in het Voortgezet Onderwijs openslaat en lange bladzijdes met tekst in je Aardrijkskunde-boek ziet, of twee hoofdstukken van Bio moet leren, dan sta je voor het blok.

Nu begint het vak begrijpend lezen pas echt. Die boeken staan vol met verwijswoorden, je moet ineens verbanden gaan leggen en tussen de regels door kunnen lezen. Daarnaast moet je alles nog snappen en het liefst nog in je eigen woorden kunnen vertellen. Als je dit alles hebt gedaan, moet je ook nog de hoofd- en de bijzaken kunnen scheiden. Samenvatten speelt hier ineens een cruciale rol. Want een goede samenvatting van die twee hoofdstukken, scheelt jou enorm veel tijd en energie. 

Naast het leren om begrijpend-leesstrategieën toe te passen in het VO, heeft Twice een methode ontwikkeld om efficiënt te leren samenvatten. We doen dit door middel van een stappenplan en een schema. 

Meer Inzicht in jouw LeerStrategieën.

Er zijn verschillende manier om te leren. Soms vinden mensen het bijvoorbeeld fijn om beelden te zien, terwijl anderen gesproken woorden fijner vinden. 

Meer Inzicht in LeerStrategieën (MILS) is een onderzoek om jouw persoonlijke leervoorkeuren inzichtelijk te krijgen. 

Hierdoor kom je erachter welke leeringangen jij hebt.  Door die in te zetten zul je efficiënter leren. Wellicht wordt ook duidelijk welke strategieën voor jou een belemmering vormen bij het leren. Na het afnemen van de MILS, gaan we in gesprek over jouw aanpak: in de klas; bij het maken van huiswerk; en bij het leren voor toetsen. 
Daarna maak ik een verslag waarin tips en adviezen komen hoe jij de leeringangen waar jouw voorkeur ligt aan elkaar kunt koppelen. Tevens krijg je tips hoe om te gaan waar je moeite mee hebt.  

Bij de recensies kun je lezen hoe dit andere scholieren heeft geholpen om efficiënter te leren en onvoldoendes weg te werken. 

Ervaringen

Woordjes leren vind ik niet moeilijk, maar wel kon ik bij Duits steeds niet onthouden of het mannelijk/vrouwelijk of onzijdig was. Bij Twice heeft Lyette me, kijkend naar mijn MILS uitslag, een paar trucjes gegeven waardoor het nu veel makkelijker gaat.

Aranka

Lyette Ardon heeft bij onze dochter de MILS afgenomen, de Meer Inzicht in Leerstrategieën test.
Wij zijn heel tevreden over de manier waarop de test is afgenomen en de uitkomsten ervan. Het heeft ons nieuwe inzichten opgeleverd over welke leerstrategieën voor haar het beste werken. Ook vond onze dochter het een leuke en leerzame ervaring!

Daniëlle

Ik vond het heel leuk en fijn om deze test te doen. Ik heb al mijn onvoldoendes weggewerkt. Ik heb er veel van geleerd, en ik kon alles gewoon eerlijk vertellen: wat ik moeilijk vond etc. Bedankt voor het helpen en de test afnemen.

Demi

13 jaar, leerling 2HAVO

De test geeft zeer snel inzicht in de meest effectieve leerstrategie. Daar waar wij als ouders het nooit zo’n goed idee vonden om met een vriendinnetje samen te leren, hebben onze aanpak bijgesteld: het bleek haar meest effectieve leerstrategie te zijn. En wij gingen onze dochter wel even uitleggen hoe het allemaal in elkaar stak, terwijl haar mist effectieve leerstrategie ‘luisteren’ is. Al met al is de strijd om de aanpak van leren van de baan en dat maakt het allemaal wel een stuk gezelliger (;-)). Bovendien werkte de toegankelijke en positieve uitstraling van Lyette bij onze puberende dochter buitengewoon goed.

Kitty