RT / Bijles

Begrijpend Lezen

‘Begrijpend Lezen is de belangrijkste vaardigheid die een basisschool een kind kan leren’, (Vernooy). 
Het aanleren van deze vaardigheid kost tijd en energie. Soms lukt dit niet in een (drukke) klas. Door de hulp die Twice biedt, hebben veel kinderen een flinke stap vooruit gemaakt in het begrijpen en interpreteren van tekst. Zij hebben geleerd om verbanden te leggen en tussen de regels door te lezen.
 

Door een goede beheersing van de technieken die horen bij begrijpend lezen, heeft een kind meer kansen op een succesvol verloop van de verdere (schoolse)carrière. Het leren en begrijpen van teksten uit boeken over onder andere biologie, aardrijkskunde en geschiedenis is immers niets anders dan begrijpend lezen. 

Twice Education in Rotterdam Nesselande is specialist in bijles en/of remedial teaching op het gebied van begrijpend lezen, wanneer het resultaat op school onvoldoende is. 

 

Rekenen

Rekenvaardigheid is onmisbaar voor de zelfredzaamheid van een kind. Daarnaast hebben kinderen die goed kunnen rekenen meer kansen in de maatschappij.

Twice is erin gespecialiseerd om kinderen die kampen met een rekenachterstand of zelfs rekenproblemen professioneel te begeleiden. 

Het effect van deze gespecialiseerde hulp is dat het kind weer zelfvertrouwen krijgt, waardoor het beter in zijn/haar vel zit. 
 

In de praktijk in Rotterdam Nesselande wordt die hulp geboden waardoor het kind vooruitgang maakt op zijn of haar eigen niveau. 

Ervaringen

In mei 2020 is Laura begonnen met RT bij Lyette. De aanleiding was dat zij bij Citotoetsen laag scoorde. Tijdens het thuisonderwijs (vanwege Corona) zagen wij dat Laura moeite had om de uitleg van haar schoolvakken te interpreteren en daardoor minder zin had om haar opdrachten te maken. Daarbij hielp haar dyslexie ook niet. De aanpak van Lyette paste helemaal bij Laura (rustig, theorie, spelletjes, pauzes, stickers, etc). Lyette heeft Laura geholpen strategieën te bepalen bij lezen en rekenen. Lezen is super belangrijk voor alle vakken op de middelbare school. Laura kreeg meer zelfvertrouwen en dat heeft ook geresulteerd in een hoger schooladvies. Wij zijn heel tevreden. Mocht Laura in de toekomst nog eens behoefte hebben aan hulp, dan zullen wij Lyette zeker weer benaderen.
ILSE
Wij zijn bij Lyette terecht gekomen, omdat onze dochter dyslectisch is en moeite heeft met begrijpend lezen en rekenen. Wij hebben een prettig intakegesprek gehad om de hulpvraag te bepalen. Lyette heeft met onze dochter de basisprincipes voor beide vakken nog eens goed doorgenomen en met haar uitgezocht wat voor haar de juiste strategie is voor het oplossen van lastige sommen en voor het begrijpend en interpreteren van zinnen en teksten. Onze dochter is steeds met veel plezier naar de RT-les gegaan. Deze lessen waren intensief, maar ook gezellig. Ze kreeg veel aandacht. Lyette’s kracht vinden wij haar rust, betrokkenheid bij onze dochter en enthousiasme in haar les. Onze dochter heeft veel baat gehad bij de lessen. Haar zelfvertrouwen is gegroeid waardoor zij nu op de middelbare school goede resultaten haalt. Wij zijn heel tevreden en raden Lyette van harte aan.
ROBERT