RT / Bijles

Begrijpend Lezen

‘Begrijpend Lezen is de belangrijkste vaardigheid die een basisschool een kind kan leren’, (Vernooy). 
Het aanleren van deze vaardigheid kost tijd en energie. Soms lukt dit niet in een (drukke) klas. Door de hulp die Twice biedt, hebben veel kinderen een flinke stap vooruit gemaakt in het begrijpen en interpreteren van tekst. Zij hebben geleerd om verbanden te leggen en tussen de regels door te lezen.
 

Door een goede beheersing van de technieken die horen bij begrijpend lezen, heeft een kind meer kansen op een succesvol verloop van de verdere (schoolse)carrière. Het leren en begrijpen van teksten uit boeken over onder andere biologie, aardrijkskunde en geschiedenis is immers niets anders dan begrijpend lezen. 

Twice Education in Rotterdam Nesselande is specialist in bijles en/of remedial teaching op het gebied van begrijpend lezen, wanneer het resultaat op school onvoldoende is. 

 

Rekenen

Rekenvaardigheid is onmisbaar voor de zelfredzaamheid van een kind. Daarnaast hebben kinderen die goed kunnen rekenen meer kansen in de maatschappij.

Twice is erin gespecialiseerd om kinderen die kampen met een rekenachterstand of zelfs rekenproblemen professioneel te begeleiden. 

Het effect van deze gespecialiseerde hulp is dat het kind weer zelfvertrouwen krijgt, waardoor het beter in zijn/haar vel zit. 
 

In de praktijk in Rotterdam Nesselande wordt die hulp geboden waardoor het kind vooruitgang maakt op zijn of haar eigen niveau. 

Ervaringen

Hugo en Wendy

In september 2022 is onze dochter Rosalie begonnen met RT rekenlessen bij Lyette.

Wij wilden proberen te achterhalen waarom Rosalie altijd zo’n stress kreeg bij de reken Cito en of ze eventueel lesstof miste door de coronatijd en het thuisonderwijs. Met name de stress zorgde voor een lage score op de Cito toets rekenen. Na elke les kwam Rosalie vol zelfvertrouwen thuis en we zagen haar “groeien”.

Lyette is erg enthousiast en begaan met kinderen en wil het beste naar boven halen. Rosalie heeft de eind Cito vol zelfvertrouwen gemaakt en is van een pré Havo naar Havo/Vwo advies gegaan.

Wij zijn heel tevreden met de manier van werken van Lyette en danken haar voor haar hulp!

Fleur

Onze zoon Bjorn is ruim een jaar geleden bij Lyette gekomen voor RT.

Ze heeft hem stappen geleerd om begrijpend lezen, rekenen en werkwoordspelling systematisch aan te pakken. Op haar advies hebben wij ook Bjorn z’n intelligentie laten testen en bleek dat onze zoon een hoog IQ heeft. Dit kwam er in voorgaande jaren met Cito’s niet uit. Voor ons is het heel leervol geweest om erachter te komen dat onze zoon een andere denkwijze heeft en dit een andere aanpak vereist.

Onder begeleiding van Lyette is Bjorn van een mavo-advies in groep 7 naar een havo eindadvies gegroeid met een hoop zelfvertrouwen. De focus van Lyette is geweest op “growth mindset” en dat is duidelijk merkbaar.

Hartelijk dank voor deze fijne begeleiding naar een geweldige start straks op de middelbare school.

Vanessa

Mijn dochter heeft erg veel baat gehad van de bijles. Ze is mede door haar een heel niveau om hoog gegaan met haar schooladvies. Ook heeft mijn dochter wat meer zelfvertrouwen gekregen en is haar faalangst iets afgenomen.