Over mij

Profiel Lyette Ardon

Ervaring en visie

Competentie, relatie en autonomie (Stevens) zijn als psychologische basisbehoeften de voorwaarde voor welbevinden. 

Na vele jaren als leerkracht in het basisonderwijs te hebben gewerkt en een aantal jaar op de pabo als docent rekenen/wiskunde, werk ik momenteel volledig als zelfstandige in mijn eigen RT-praktijk. Gelukkig loop ik nog een aantal dagen per week rond op de basisschool waarbij ik met leerlingen werk aan rekenen en/of begrijpend lezen. In mijn praktijk aan huis ontvang ik na schooltijd ook leerlingen. Altijd werk ik vanuit ‘relatie’ en vertrouwen. 

Jarenlang ben ik bezig geweest met hoe leerprocessen van leerlingen, scholieren en studenten verlopen.
In mijn praktijk kom ik regelmatig in aanraking met mensen met een ‘leeruitdaging’. Als geen ander weet ik dat iedereen op een andere manier informatie verwerkt. Zo’n leeruitdaging kan aanleiding zijn om eens te onderzoeken hoe het leerproces van een persoon verloopt. Dit inzicht verschaft regelmatig handvatten om het leren op een ander manier aan te pakken.

Laatst ontving ik een aanbeveling van een scholiere die bij mij was geweest, waarin zij schreef: ‘ik kon alles vertellen en met de tips en inzichten heb ik mijn onvoldoendes weg kunnen werken’. Effect: Iemand die zich weer competent voelt en in staat is om zelf de regie te houden over haar eigen leerwerk. 

Een gevoel van welbevinden, dat wens ik iedereen.

Achtergrond

‘Leerproblemen’ vormen een terugkerend thema in mijn leven. Persoonlijk heb ik als kind lees- en spellingsmoeilijkheden ervaren. Dit had tot gevolg dat ik naar een LBO moest, daarna heb ik het MBO en HBO gedaan en uiteindelijk heb ik een master titel behaald.
Niet heel verwonderlijk dat mijn beide kinderen ‘gewoon’ een dyslexieverklaring hebben.  

Na mijn master in ‘Educational Needs in Learning’ (onderwijsbehoeften op het gebied van leren) heb ik bij de Landelijke Beroepsgroep Remedial Teaching een certificaat: ‘behandelaar dyscalculie’ behaald. 
Tevens heb ik in de loop der jaren verschillende cursussen gedaan, waaronder de trainers cursus van Taal in Blokjes, waarbij ik leerlingen met dysorthografie (hardnekkige problemen met spellen) en/of een vermoeden van dyslexie begeleid.

Leren leren, effectieve instructie, effectieve didactiek, leerproblemen, breinontwikkeling, leesproblemen, begrijpend lezen en rekenen zijn onderwerpen die mij zeer interesseren en waar ik in de loop der jaren ruime ervaring in heb opgedaan. 

Ik word blij van lesgeven en van contact met scholieren, studenten en didactici.

Ervaringen

Ilse

In mei 2020 is Laura begonnen met RT bij Lyette. De aanleiding was dat zij bij Citotoetsen laag scoorde. Tijdens het thuisonderwijs (vanwege Corona) zagen wij dat Laura moeite had om de uitleg van haar schoolvakken te interpreteren en daardoor minder zin had om haar opdrachten te maken. Daarbij hielp haar dyslexie ook niet.

De aanpak van Lyette paste helemaal bij Laura (rustig, theorie, spelletjes, pauzes, stickers, etc). Lyette heeft Laura geholpen strategieën te bepalen bij lezen en rekenen. Lezen is super belangrijk voor alle vakken op de middelbare school. Laura kreeg meer zelfvertrouwen en dat heeft ook geresulteerd in een hoger schooladvies.

Wij zijn heel tevreden. Mocht Laura in de toekomst nog eens behoefte hebben aan hulp, dan zullen wij Lyette zeker weer benaderen.​

Robert

Wij zijn bij Lyette terecht gekomen, omdat onze dochter dyslectisch is en moeite heeft met begrijpend lezen en rekenen.

Wij hebben een prettig intakegesprek gehad om de hulpvraag te bepalen. Lyette heeft met onze dochter de basisprincipes voor beide vakken nog eens goed doorgenomen en met haar uitgezocht wat voor haar de juiste strategie is voor het oplossen van lastige sommen en voor het begrijpend en interpreteren van zinnen en teksten.

Onze dochter is steeds met veel plezier naar de RT-les gegaan. Deze lessen waren intensief, maar ook gezellig. Ze kreeg veel aandacht. Lyette’s kracht vinden wij haar rust, betrokkenheid bij onze dochter en enthousiasme in haar les.

Onze dochter heeft veel baat gehad bij de lessen. Haar zelfvertrouwen is gegroeid waardoor zij nu op de middelbare school goede resultaten haalt.

Wij zijn heel tevreden en raden Lyette van harte aan.​