Over mij

Profiel Lyette Ardon

Ervaring en visie

Competentie, relatie en autonomie (Stevens) zijn als psychologische basisbehoeften de voorwaarde voor welbevinden. 

Zowel in mijn praktijk als coach en als docent op de Hoge School, werk ik vanuit ‘relatie’. 

Jarenlang ben ik bezig geweest met hoe leerprocessen van leerlingen, scholieren en studenten verlopen.
In mijn praktijk en in mijn werk als docent rekenen-wiskunde kom ik regelmatig in aanraking met mensen met een ‘leeruitdaging’. Als geen ander weet ik dat iedereen op een andere manier informatie verwerkt. Zo’n leeruitdaging kan aanleiding zijn om eens te onderzoeken hoe het leerproces van een persoon verloopt. Dit inzicht verschaft regelmatig handvatten om het leren op een ander manier aan te pakken.

Laatst ontving ik een aanbeveling van een scholiere die bij mij was geweest, waarin zij schreef: ‘ik kon alles vertellen en met de tips en inzichten heb ik mijn onvoldoendes weg kunnen werken’. Effect: Iemand die zich weer competent voelt en in staat is om zelf de regie te houden over haar eigen leerwerk. 

Een gevoel van welbevinden, dat wens ik iedereen.

 

Achtergrond

‘Leerproblemen’ vormen een terugkerend thema in mijn leven. Persoonlijk heb ik als kind lees- en spellingsmoeilijkheden ervaren. Dit had tot gevolg dat ik naar een LBO moest, daarna heb ik het MBO en HBO gedaan en uiteindelijk heb ik een master titel behaald.
Niet heel verwonderlijk dat mijn beide kinderen ‘gewoon’ een dyslexie verklaring hebben.  

Na mijn master in ‘Educational Needs in Learning’ (onderwijsbehoeften op het gebied van leren) heb ik bij de Landelijke Beroepsgroep Remedial Teaching een certificaat: ‘behandelaar dyscalculie’ behaald. 

Leren leren, effectieve instructie, effectieve didactiek, leerproblemen, breinontwikkeling, begrijpend lezen en rekenen zijn onderwerpen die mij zeer interesseren en waar ik in de loop der jaren ervaring in heb opgedaan. 

Ik word blij van lesgeven en van contact met scholieren, studenten en didactici.