Over mij

Profiel Lyette Ardon

Ervaring en visie

Competentie, relatie en autonomie (Stevens) zijn als psychologische basisbehoeften de voorwaarde voor welbevinden. 

Zowel in mijn praktijk als coach en als docent op de Hoge School, werk ik vanuit ‘relatie’. 

Jarenlang ben ik bezig geweest met hoe leerprocessen van leerlingen, scholieren en studenten verlopen.
In mijn praktijk en in mijn werk als docent rekenen-wiskunde kom ik regelmatig in aanraking met mensen met een ‘leeruitdaging’. Als geen ander weet ik dat iedereen op een andere manier informatie verwerkt. Zo’n leeruitdaging kan aanleiding zijn om eens te onderzoeken hoe het leerproces van een persoon verloopt. Dit inzicht verschaft regelmatig handvatten om het leren op een ander manier aan te pakken.

Laatst ontving ik een aanbeveling van een scholiere die bij mij was geweest, waarin zij schreef: ‘ik kon alles vertellen en met de tips en inzichten heb ik mijn onvoldoendes weg kunnen werken’. Effect: Iemand die zich weer competent voelt en in staat is om zelf de regie te houden over haar eigen leerwerk. 

Een gevoel van welbevinden, dat wens ik iedereen.

 

Achtergrond

‘Leerproblemen’ vormen een terugkerend thema in mijn leven. Persoonlijk heb ik als kind lees- en spellingsmoeilijkheden ervaren. Dit had tot gevolg dat ik naar een LBO moest, daarna heb ik het MBO en HBO gedaan en uiteindelijk heb ik een master titel behaald.
Niet heel verwonderlijk dat mijn beide kinderen ‘gewoon’ een dyslexie verklaring hebben.  

Na mijn master in ‘Educational Needs in Learning’ (onderwijsbehoeften op het gebied van leren) heb ik bij de Landelijke Beroepsgroep Remedial Teaching een certificaat: ‘behandelaar dyscalculie’ behaald. 

Leren leren, effectieve instructie, effectieve didactiek, leerproblemen, breinontwikkeling, begrijpend lezen en rekenen zijn onderwerpen die mij zeer interesseren en waar ik in de loop der jaren ervaring in heb opgedaan. 

Ik word blij van lesgeven en van contact met scholieren, studenten en didactici. 

Lyette Ardon

Lyette Ardon

Ervaringen

Woordjes leren vind ik niet moeilijk, maar wel kon ik bij Duits steeds niet onthouden of het mannelijk/vrouwelijk of onzijdig was. Bij Twice heeft Lyette me, kijkend naar mijn MILS uitslag, een paar trucjes gegeven waardoor het nu veel makkelijker gaat.

 

Aranka

Lyette Ardon heeft bij onze dochter de MILS afgenomen, de Meer Inzicht in Leerstrategieën test.
Wij zijn heel tevreden over de manier waarop de test is afgenomen en de uitkomsten ervan. Het heeft ons nieuwe inzichten opgeleverd over welke leerstrategieën voor haar het beste werken. Ook vond onze dochter het een leuke en leerzame ervaring!

 

Daniëlle

Ik vond het heel leuk en fijn om deze test te doen. Ik heb al mijn onvoldoendes weggewerkt. Ik heb er veel van geleerd, en ik kon alles gewoon eerlijk vertellen: wat ik moeilijk vond etc. Bedankt voor het helpen en de test afnemen.

 

Demi

13 jaar, leerling 2HAVO

De test geeft zeer snel inzicht in de meest effectieve leerstrategie. Daar waar wij als ouders het nooit zo’n goed idee vonden om met een vriendinnetje samen te leren, hebben onze aanpak bijgesteld: het bleek haar meest effectieve leerstrategie te zijn. En wij gingen onze dochter wel even uitleggen hoe het allemaal in elkaar stak, terwijl haar mist effectieve leerstrategie ‘luisteren’ is. Al met al is de strijd om de aanpak van leren van de baan en dat maakt het allemaal wel een stuk gezelliger (;-)). Bovendien werkte de toegankelijke en positieve uitstraling van Lyette bij onze puberende dochter buitengewoon goed.

 

Kitty