Ouders

De psychologische basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie

Meer Inzicht in LeerStrategieën

Wanneer een scholier of student naar verhouding tot de inspanningen te weinig leerrendement haalt uit zijn/haar leerwerk, dan wordt het tijd om de leervoorkeuren in kaart te brengen. 

Iedereen leert namelijk op zijn eigen manier. De één doet dit door te luisteren, de ander door te kijken, terwijl een derde het graag in de praktijk toepast. 
Door de MILS (Meer Inzicht in LeerStrategieën) worden deze leeringangen inzichtelijk. Dit inzicht biedt de basis voor een gesprek over hoe het luisteren en werken in de klas gaat, hoe het huiswerk thuis wordt gemaakt en hoe er voor toetsen wordt geleerd. 
Vervolgens schrijft Twice een verslag waarin tips en adviezen komen over hoe de voorkeur Leerstrategieën gekoppeld kunnen worden en hoe om te gaan met de strategieën die energie kosten. 

Bij recensies staan voorbeelden wat dit scholieren en studenten heeft opgeleverd. Bijvoorbeeld: alle onvoldoendes kunnen wegwerken. 

Basisschool leerlingen

Om een gevoel van welbevinden te ontwikkelen moeten de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie alle drie op orde zijn. 

Het is makkelijk voor te stellen dat ieder kind behoefte heeft aan een goede relatie: met ouders, met de leerkracht en met klasgenootjes. 
Echter als er leerproblemen zijn, dan is de kans heel groot dat het gevoel van competentie (ik kan het niet) en het gevoel van autonomie (ik kan het niet alleen) onder druk staan. Hoe langer er leerproblemen zijn, hoe dieper zich een gevoel van incompetentie wortelt. U kunt zich voorstellen dat dit onzekerheid, faalangst en een verminderd gevoel van eigenwaarde in de hand werkt. 

Een ouder gaat op zo’n moment op zoek naar hulp en ontdekt een wereld aan materialen en online sites waarin vaak gouden bergen worden beloofd en leerproblemen of -achterstanden verdwijnen als sneeuw voor de zon. 

Dit belooft Twice niet, wat wij beloven is in te zetten op alle drie de basisbehoeften. Wij geloven namelijk heel sterk in relatie, zonder die relatie kun je online geen leerproblemen of -achterstanden aanpakken. Wij gaan op een professionele en transparante manier met het kind aan het werk. We gaan op zoek naar wat het kind al wel kan. Vanuit daar wordt gewerkt naar de zone van de naaste ontwikkeling. Zo wordt het gevoel van competentie en autonomie weer opgebouwd en stijgen de leerprestaties.  

Ervaringen

In mei 2020 is Laura begonnen met RT bij Lyette. De aanleiding was dat zij bij Citotoetsen laag scoorde. Tijdens het thuisonderwijs (vanwege Corona) zagen wij dat Laura moeite had om de uitleg van haar schoolvakken te interpreteren en daardoor minder zin had om haar opdrachten te maken. Daarbij hielp haar dyslexie ook niet. De aanpak van Lyette paste helemaal bij Laura (rustig, theorie, spelletjes, pauzes, stickers, etc). Lyette heeft Laura geholpen strategieën te bepalen bij lezen en rekenen. Lezen is super belangrijk voor alle vakken op de middelbare school. Laura kreeg meer zelfvertrouwen en dat heeft ook geresulteerd in een hoger schooladvies. Wij zijn heel tevreden. Mocht Laura in de toekomst nog eens behoefte hebben aan hulp, dan zullen wij Lyette zeker weer benaderen.
ILSE
Wij zijn bij Lyette terecht gekomen, omdat onze dochter dyslectisch is en moeite heeft met begrijpend lezen en rekenen. Wij hebben een prettig intakegesprek gehad om de hulpvraag te bepalen. Lyette heeft met onze dochter de basisprincipes voor beide vakken nog eens goed doorgenomen en met haar uitgezocht wat voor haar de juiste strategie is voor het oplossen van lastige sommen en voor het begrijpend en interpreteren van zinnen en teksten. Onze dochter is steeds met veel plezier naar de RT-les gegaan. Deze lessen waren intensief, maar ook gezellig. Ze kreeg veel aandacht. Lyette’s kracht vinden wij haar rust, betrokkenheid bij onze dochter en enthousiasme in haar les. Onze dochter heeft veel baat gehad bij de lessen. Haar zelfvertrouwen is gegroeid waardoor zij nu op de middelbare school goede resultaten haalt. Wij zijn heel tevreden en raden Lyette van harte aan.
ROBERT