Organisaties

Efficiënte didactiek

Lessen begrijpend lezen en rekenen-wiskunde aan scholieren

Begrijpend lezen is volgens Vernooy de belangrijkste vaardigheid die een basisschool een kind kan leren.

Deze uitspraak heeft mij zo geraakt, dat ik dit aan mijn groep 8 van destijds heb verteld. Mijn leerlingen, die ronduit een hekel  hadden aan de NieuwsBegrip lessen, en doorgaans slechte cijfers haalden voor de BL toetsen, stemden in om dat schooljaar in te zetten op deze vaardigheden. Het gevolg was een groep die significant omhoog schoot in cijfers. Echter het mooiste resultaat was het zelfvertrouwen van mijn leerlingen en de trots op hun eigen kunde en vaardigheden. 

Het onderwerp ‘begrijpend lezen’ bleef mij interesseren wat resulteerde in de ontwikkeling van twee ’tools’ om beter te leren samenvatten. 
Deze twee ’tools’ worden stapsgewijs geïntroduceerd in een kant en klare lessenserie van vijf lessen voor de groepen 7 en 8 en de brugklas. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat deze tools werkzaam zijn. 

De lessen kunnen door een professional van Twice worden gegeven, maar, na een korte training, ook door de leerkrachten. Iedere les heeft een duidelijke handleiding. De lessen zijn opgebouwd volgens GRRIM (Graduated Relief of Responsibility Instruction Model). 

Naast Begrijpend Lezen heeft Twice tevens ervaring – en met name de didactische vaardigheden – met reken-wiskunde lessen aan (toekomstige) brugklassers. 
Lyette is behandelaar ERWD (Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie) en coacht leerkrachten en specialisten in het basisonderwijs.

Training aan didactici

 

Iedereen leert op zijn eigen manier. De één doet dit door te luisteren, de ander maakt graag aantekeningen en een derde leert bij voorkeur met iemand anders samen. 

Als didacticus heb je je eigen leervoorkeur. Onwillekeurig zal iemand zijn/haar persoonlijke voorkeur inzetten bij informatieoverdracht. Tenslotte: iemand die graag leert door lezen, zal bij de informatieoverdracht veel schriftelijke opdrachten of uitleg aanbieden. Als een toehoorder (scholier, leerling, trainee) een andere leeringang heeft, dan komt de informatie bijna letterlijk op een andere frequentie binnen. Het gevolg hiervan is dat niet alle informatie aankomt.  
Door inzicht te krijgen in de eigen leervoorkeuren, wordt dit soort valkuilen inzichtelijk en kun je er in je didactiek rekening mee houden. 

Twice biedt trainers, docenten en leerkrachten door middel van de MILS (Meer Inzicht in LeerStrategieën) het inzicht in de eigen leervoorkeuren waardoor het leerrendement van de lerende (de scholier of student) wordt vergroot. 

Ervaringen

In mei 2020 is Laura begonnen met RT bij Lyette. De aanleiding was dat zij bij Citotoetsen laag scoorde. Tijdens het thuisonderwijs (vanwege Corona) zagen wij dat Laura moeite had om de uitleg van haar schoolvakken te interpreteren en daardoor minder zin had om haar opdrachten te maken. Daarbij hielp haar dyslexie ook niet. De aanpak van Lyette paste helemaal bij Laura (rustig, theorie, spelletjes, pauzes, stickers, etc). Lyette heeft Laura geholpen strategieën te bepalen bij lezen en rekenen. Lezen is super belangrijk voor alle vakken op de middelbare school. Laura kreeg meer zelfvertrouwen en dat heeft ook geresulteerd in een hoger schooladvies. Wij zijn heel tevreden. Mocht Laura in de toekomst nog eens behoefte hebben aan hulp, dan zullen wij Lyette zeker weer benaderen.
ILSE
Wij zijn bij Lyette terecht gekomen, omdat onze dochter dyslectisch is en moeite heeft met begrijpend lezen en rekenen. Wij hebben een prettig intakegesprek gehad om de hulpvraag te bepalen. Lyette heeft met onze dochter de basisprincipes voor beide vakken nog eens goed doorgenomen en met haar uitgezocht wat voor haar de juiste strategie is voor het oplossen van lastige sommen en voor het begrijpend en interpreteren van zinnen en teksten. Onze dochter is steeds met veel plezier naar de RT-les gegaan. Deze lessen waren intensief, maar ook gezellig. Ze kreeg veel aandacht. Lyette’s kracht vinden wij haar rust, betrokkenheid bij onze dochter en enthousiasme in haar les. Onze dochter heeft veel baat gehad bij de lessen. Haar zelfvertrouwen is gegroeid waardoor zij nu op de middelbare school goede resultaten haalt. Wij zijn heel tevreden en raden Lyette van harte aan.
ROBERT