Organisaties

Efficiënte didactiek

Lessen begrijpend lezen en rekenen-wiskunde aan scholieren

Begrijpend lezen is volgens Vernooy de belangrijkste vaardigheid die een basisschool een kind kan leren.

Deze uitspraak heeft mij zo geraakt, dat ik dit aan mijn groep 8 van destijds heb verteld. Mijn leerlingen, die ronduit een hekel  hadden aan de NieuwsBegrip lessen, en doorgaans slechte cijfers haalden voor de BL toetsen, stemden in om dat schooljaar in te zetten op deze vaardigheden. Het gevolg was een groep die significant omhoog schoot in cijfers. Echter het mooiste resultaat was het zelfvertrouwen van mijn leerlingen en de trots op hun eigen kunde en vaardigheden. 

Het onderwerp ‘begrijpend lezen’ bleef mij interesseren wat resulteerde in de ontwikkeling van twee ’tools’ om beter te leren samenvatten. 
Deze twee ’tools’ worden stapsgewijs geïntroduceerd in een kant en klare lessenserie van vijf lessen voor de groepen 7 en 8 en de brugklas. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat deze tools werkzaam zijn. 

De lessen kunnen door een professional van Twice worden gegeven, maar, na een korte training, ook door de leerkrachten. Iedere les heeft een duidelijke handleiding. De lessen zijn opgebouwd volgens GRRIM (Graduated Relief of Responsibility Instruction Model). 

Naast Begrijpend Lezen heeft Twice tevens ervaring – en met name de didactische vaardigheden – met reken-wiskunde lessen aan (toekomstige) brugklassers. 
Lyette is behandelaar ERWD (Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie) en coacht leerkrachten en specialisten in het basisonderwijs.

Training aan didactici

 

Iedereen leert op zijn eigen manier. De één doet dit door te luisteren, de ander maakt graag aantekeningen en een derde leert bij voorkeur met iemand anders samen. 

Als didacticus heb je je eigen leervoorkeur. Onwillekeurig zal iemand zijn/haar persoonlijke voorkeur inzetten bij informatieoverdracht. Tenslotte: iemand die graag leert door lezen, zal bij de informatieoverdracht veel schriftelijke opdrachten of uitleg aanbieden. Als een toehoorder (scholier, leerling, trainee) een andere leeringang heeft, dan komt de informatie bijna letterlijk op een andere frequentie binnen. Het gevolg hiervan is dat niet alle informatie aankomt.  
Door inzicht te krijgen in de eigen leervoorkeuren, wordt dit soort valkuilen inzichtelijk en kun je er in je didactiek rekening mee houden. 

Twice biedt trainers, docenten en leerkrachten door middel van de MILS (Meer Inzicht in LeerStrategieën) het inzicht in de eigen leervoorkeuren waardoor het leerrendement van de lerende (de scholier of student) wordt vergroot. 

Ervaringen

Woordjes leren vind ik niet moeilijk, maar wel kon ik bij Duits steeds niet onthouden of het mannelijk/vrouwelijk of onzijdig was. Bij Twice heeft Lyette me, kijkend naar mijn MILS uitslag, een paar trucjes gegeven waardoor het nu veel makkelijker gaat.

 

Aranka

Lyette Ardon heeft bij onze dochter de MILS afgenomen, de Meer Inzicht in Leerstrategieën test.
Wij zijn heel tevreden over de manier waarop de test is afgenomen en de uitkomsten ervan. Het heeft ons nieuwe inzichten opgeleverd over welke leerstrategieën voor haar het beste werken. Ook vond onze dochter het een leuke en leerzame ervaring!

 

Daniëlle

Ik vond het heel leuk en fijn om deze test te doen. Ik heb al mijn onvoldoendes weggewerkt. Ik heb er veel van geleerd, en ik kon alles gewoon eerlijk vertellen: wat ik moeilijk vond etc. Bedankt voor het helpen en de test afnemen.

 

Demi

13 jaar, leerling 2HAVO

De test geeft zeer snel inzicht in de meest effectieve leerstrategie. Daar waar wij als ouders het nooit zo’n goed idee vonden om met een vriendinnetje samen te leren, hebben onze aanpak bijgesteld: het bleek haar meest effectieve leerstrategie te zijn. En wij gingen onze dochter wel even uitleggen hoe het allemaal in elkaar stak, terwijl haar mist effectieve leerstrategie ‘luisteren’ is. Al met al is de strijd om de aanpak van leren van de baan en dat maakt het allemaal wel een stuk gezelliger (;-)). Bovendien werkte de toegankelijke en positieve uitstraling van Lyette bij onze puberende dochter buitengewoon goed.

 

Kitty