Organisaties

Efficiënte didactiek

Lessen begrijpend lezen en rekenen-wiskunde aan scholieren

Begrijpend lezen is volgens Vernooy de belangrijkste vaardigheid die een basisschool een kind kan leren.

Deze uitspraak heeft mij zo geraakt, dat ik dit aan mijn groep 8 van destijds heb verteld. Mijn leerlingen, die ronduit een hekel  hadden aan de NieuwsBegrip lessen, en doorgaans slechte cijfers haalden voor de BL toetsen, stemden in om dat schooljaar in te zetten op deze vaardigheden. Het gevolg was een groep die significant omhoog schoot in cijfers. Echter het mooiste resultaat was het zelfvertrouwen van mijn leerlingen en de trots op hun eigen kunde en vaardigheden. 

Het onderwerp ‘begrijpend lezen’ bleef mij interesseren wat resulteerde in de ontwikkeling van twee ’tools’ om beter te leren samenvatten. 
Deze twee ’tools’ worden stapsgewijs geïntroduceerd in een kant en klare lessenserie van vijf lessen voor de groepen 7 en 8 en de brugklas. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat deze tools werkzaam zijn. 

De lessen kunnen door een professional van Twice worden gegeven, maar, na een korte training, ook door de leerkrachten. Iedere les heeft een duidelijke handleiding. De lessen zijn opgebouwd volgens GRRIM (Graduated Relief of Responsibility Instruction Model). 

Naast Begrijpend Lezen heeft Twice tevens ervaring – en met name de didactische vaardigheden – met reken-wiskunde lessen aan (toekomstige) brugklassers. 
Lyette is behandelaar ERWD (Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie) en coacht leerkrachten en specialisten in het basisonderwijs.

Training aan didactici

 

Iedereen leert op zijn eigen manier. De één doet dit door te luisteren, de ander maakt graag aantekeningen en een derde leert bij voorkeur met iemand anders samen. 

Als didacticus heb je je eigen leervoorkeur. Onwillekeurig zal iemand zijn/haar persoonlijke voorkeur inzetten bij informatieoverdracht. Tenslotte: iemand die graag leert door lezen, zal bij de informatieoverdracht veel schriftelijke opdrachten of uitleg aanbieden. Als een toehoorder (scholier, leerling, trainee) een andere leeringang heeft, dan komt de informatie bijna letterlijk op een andere frequentie binnen. Het gevolg hiervan is dat niet alle informatie aankomt.  
Door inzicht te krijgen in de eigen leervoorkeuren, wordt dit soort valkuilen inzichtelijk en kun je er in je didactiek rekening mee houden. 

Twice biedt trainers, docenten en leerkrachten door middel van de MILS (Meer Inzicht in LeerStrategieën) het inzicht in de eigen leervoorkeuren waardoor het leerrendement van de lerende (de scholier of student) wordt vergroot. 

Ervaringen

Hugo en Wendy

In september 2022 is onze dochter Rosalie begonnen met RT rekenlessen bij Lyette.

Wij wilden proberen te achterhalen waarom Rosalie altijd zo’n stress kreeg bij de reken Cito en of ze eventueel lesstof miste door de coronatijd en het thuisonderwijs. Met name de stress zorgde voor een lage score op de Cito toets rekenen. Na elke les kwam Rosalie vol zelfvertrouwen thuis en we zagen haar “groeien”.

Lyette is erg enthousiast en begaan met kinderen en wil het beste naar boven halen. Rosalie heeft de eind Cito vol zelfvertrouwen gemaakt en is van een pré Havo naar Havo/Vwo advies gegaan.

Wij zijn heel tevreden met de manier van werken van Lyette en danken haar voor haar hulp!

Fleur

Onze zoon Bjorn is ruim een jaar geleden bij Lyette gekomen voor RT.

Ze heeft hem stappen geleerd om begrijpend lezen, rekenen en werkwoordspelling systematisch aan te pakken. Op haar advies hebben wij ook Bjorn z’n intelligentie laten testen en bleek dat onze zoon een hoog IQ heeft. Dit kwam er in voorgaande jaren met Cito’s niet uit. Voor ons is het heel leervol geweest om erachter te komen dat onze zoon een andere denkwijze heeft en dit een andere aanpak vereist.

Onder begeleiding van Lyette is Bjorn van een mavo-advies in groep 7 naar een havo eindadvies gegroeid met een hoop zelfvertrouwen. De focus van Lyette is geweest op “growth mindset” en dat is duidelijk merkbaar.

Hartelijk dank voor deze fijne begeleiding naar een geweldige start straks op de middelbare school.