Remedial Teaching
Begrijpend Lezen / Rekenen

Een Remedial Teacher (RT'er) is letterlijk vertaald: 'een leraar die verbetert'.
Een RT'er verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen/leeruitdagingen.
Efficiënt Leren 12+


Staat het leerrendement van een scholier niet in verhouding tot de inspanningen? Dan is het tijd om eens te kijken naar de leervoorkeuren van die scholier. Door inzicht hierin kan zijn of haar leerrendement vergroot worden, kortom het leren wordt efficiënter.Efficiënte informatieoverdracht

Leerkrachten, docenten en trainers hebben gemeen dat zij informatie overbrengen op een ander. De wijze waarop dat gebeurt is vaak afhankelijk van de persoonlijke leervoorkeuren van de didacticus. Het is voor de hem/haar daarom essentieel inzicht te hebben in de eigen leervoorkeuren, zodat hij vervolgens de didactische methode aan kan passen om daarmee het leerrendement van de student / trainee te vergroten.

Ervaringen

Ilse

In mei 2020 is Laura begonnen met RT bij Lyette. De aanleiding was dat zij bij Citotoetsen laag scoorde. Tijdens het thuisonderwijs (vanwege Corona) zagen wij dat Laura moeite had om de uitleg van haar schoolvakken te interpreteren en daardoor minder zin had om haar opdrachten te maken. Daarbij hielp haar dyslexie ook niet.

De aanpak van Lyette paste helemaal bij Laura (rustig, theorie, spelletjes, pauzes, stickers, etc). Lyette heeft Laura geholpen strategieën te bepalen bij lezen en rekenen. Lezen is super belangrijk voor alle vakken op de middelbare school. Laura kreeg meer zelfvertrouwen en dat heeft ook geresulteerd in een hoger schooladvies.

Wij zijn heel tevreden. Mocht Laura in de toekomst nog eens behoefte hebben aan hulp, dan zullen wij Lyette zeker weer benaderen.​

Robert

Wij zijn bij Lyette terecht gekomen, omdat onze dochter dyslectisch is en moeite heeft met begrijpend lezen en rekenen.

Wij hebben een prettig intakegesprek gehad om de hulpvraag te bepalen. Lyette heeft met onze dochter de basisprincipes voor beide vakken nog eens goed doorgenomen en met haar uitgezocht wat voor haar de juiste strategie is voor het oplossen van lastige sommen en voor het begrijpend en interpreteren van zinnen en teksten.

Onze dochter is steeds met veel plezier naar de RT-les gegaan. Deze lessen waren intensief, maar ook gezellig. Ze kreeg veel aandacht. Lyette’s kracht vinden wij haar rust, betrokkenheid bij onze dochter en enthousiasme in haar les.

Onze dochter heeft veel baat gehad bij de lessen. Haar zelfvertrouwen is gegroeid waardoor zij nu op de middelbare school goede resultaten haalt.

Wij zijn heel tevreden en raden Lyette van harte aan.​