Remedial Teaching
Begrijpend Lezen / Rekenen

Een Remedial Teacher (RT'er) is letterlijk vertaald: 'een leraar die verbetert'.
Een RT'er verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen/leeruitdagingen.
Efficiënt Leren 12+


Staat het leerrendement van een scholier niet in verhouding tot de inspanningen? Dan is het tijd om eens te kijken naar de leervoorkeuren van die scholier. Door inzicht hierin kan zijn of haar leerrendement vergroot worden, kortom het leren wordt efficiënter.Efficiënte informatieoverdracht

Leerkrachten, docenten en trainers hebben gemeen dat zij informatie overbrengen op een ander. De wijze waarop dat gebeurt is vaak afhankelijk van de persoonlijke leervoorkeuren van de didacticus. Het is voor de hem/haar daarom essentieel inzicht te hebben in de eigen leervoorkeuren, zodat hij vervolgens de didactische methode aan kan passen om daarmee het leerrendement van de student / trainee te vergroten.

Ervaringen

Woordjes leren vind ik niet moeilijk, maar wel kon ik bij Duits steeds niet onthouden of het mannelijk/vrouwelijk of onzijdig was. Bij Twice heeft Lyette me, kijkend naar mijn MILS uitslag, een paar trucjes gegeven waardoor het nu veel makkelijker gaat.

 

Aranka

Lyette Ardon heeft bij onze dochter de MILS afgenomen, de Meer Inzicht in Leerstrategieën test.
Wij zijn heel tevreden over de manier waarop de test is afgenomen en de uitkomsten ervan. Het heeft ons nieuwe inzichten opgeleverd over welke leerstrategieën voor haar het beste werken. Ook vond onze dochter het een leuke en leerzame ervaring!

 

Daniëlle

Ik vond het heel leuk en fijn om deze test te doen. Ik heb al mijn onvoldoendes weggewerkt. Ik heb er veel van geleerd, en ik kon alles gewoon eerlijk vertellen: wat ik moeilijk vond etc. Bedankt voor het helpen en de test afnemen.

 

Demi

13 jaar, leerling 2HAVO

De test geeft zeer snel inzicht in de meest effectieve leerstrategie. Daar waar wij als ouders het nooit zo’n goed idee vonden om met een vriendinnetje samen te leren, hebben onze aanpak bijgesteld: het bleek haar meest effectieve leerstrategie te zijn. En wij gingen onze dochter wel even uitleggen hoe het allemaal in elkaar stak, terwijl haar mist effectieve leerstrategie ‘luisteren’ is. Al met al is de strijd om de aanpak van leren van de baan en dat maakt het allemaal wel een stuk gezelliger (;-)). Bovendien werkte de toegankelijke en positieve uitstraling van Lyette bij onze puberende dochter buitengewoon goed.

 

Kitty