Remedial Teaching
Begrijpend Lezen / Rekenen

Een Remedial Teacher (RT'er) is letterlijk vertaald: 'een leraar die verbetert'.
Een RT'er verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen/leeruitdagingen.
Efficiënt Leren 12+


Staat het leerrendement van een scholier niet in verhouding tot de inspanningen? Dan is het tijd om eens te kijken naar de leervoorkeuren van die scholier. Door inzicht hierin kan zijn of haar leerrendement vergroot worden, kortom het leren wordt efficiënter.Efficiënte informatieoverdracht

Leerkrachten, docenten en trainers hebben gemeen dat zij informatie overbrengen op een ander. De wijze waarop dat gebeurt is vaak afhankelijk van de persoonlijke leervoorkeuren van de didacticus. Het is voor de hem/haar daarom essentieel inzicht te hebben in de eigen leervoorkeuren, zodat hij vervolgens de didactische methode aan kan passen om daarmee het leerrendement van de student / trainee te vergroten.