Remedial Teaching
Begrijpend Lezen / Rekenen

Een Remedial Teacher (RT'er) is letterlijk vertaald: 'een leraar die verbetert'.
Een RT'er verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen/leeruitdagingen.
Efficiënt Leren 12+


Staat het leerrendement van een scholier niet in verhouding tot de inspanningen? Dan is het tijd om eens te kijken naar de leervoorkeuren van die scholier. Door inzicht hierin kan zijn of haar leerrendement vergroot worden, kortom het leren wordt efficiënter.Efficiënte informatieoverdracht

Leerkrachten, docenten en trainers hebben gemeen dat zij informatie overbrengen op een ander. De wijze waarop dat gebeurt is vaak afhankelijk van de persoonlijke leervoorkeuren van de didacticus. Het is voor de hem/haar daarom essentieel inzicht te hebben in de eigen leervoorkeuren, zodat hij vervolgens de didactische methode aan kan passen om daarmee het leerrendement van de student / trainee te vergroten.

Ervaringen

Woordjes leren vind ik niet moeilijk, maar wel kon ik bij Duits steeds niet onthouden of het mannelijk/vrouwelijk of onzijdig was. Bij Twice heeft Lyette me, kijkend naar mijn MILS uitslag, een paar trucjes gegeven waardoor het nu veel makkelijker gaat.

 

Aranka

Lyette Ardon heeft bij onze dochter de MILS afgenomen, de Meer Inzicht in Leerstrategieën test.
Wij zijn heel tevreden over de manier waarop de test is afgenomen en de uitkomsten ervan. Het heeft ons nieuwe inzichten opgeleverd over welke leerstrategieën voor haar het beste werken. Ook vond onze dochter het een leuke en leerzame ervaring!

 

Daniëlle

Ik vond het heel leuk en fijn om deze test te doen. Ik heb al mijn onvoldoendes weggewerkt. Ik heb er veel van geleerd, en ik kon alles gewoon eerlijk vertellen: wat ik moeilijk vond etc. Bedankt voor het helpen en de test afnemen.

 

Demi

13 jaar, leerling 2HAVO

De test geeft zeer snel inzicht in de meest effectieve leerstrategie. Daar waar wij als ouders het nooit zo’n goed idee vonden om met een vriendinnetje samen te leren, hebben onze aanpak bijgesteld: het bleek haar meest effectieve leerstrategie te zijn. En wij gingen onze dochter wel even uitleggen hoe het allemaal in elkaar stak, terwijl haar mist effectieve leerstrategie ‘luisteren’ is. Al met al is de strijd om de aanpak van leren van de baan en dat maakt het allemaal wel een stuk gezelliger (;-)). Bovendien werkte de toegankelijke en positieve uitstraling van Lyette bij onze puberende dochter buitengewoon goed.

 

Kitty

In mei 2020 is Laura begonnen met bijles bij Lyette. De aanleiding was dat zij bij Citotoetsen laag scoorde. Tijdens het thuisonderwijs (vanwege Corona) zagen wij dat Laura moeite had om de uitleg
van haar schoolvakken te interpreteren en daardoor minder zin had om haar opdrachten te maken. Daarbij hielp haar dyslexie ook niet.

De aanpak van Lyette paste helemaal bij Laura (rustig, theorie, spelletjes, pauzes, stickers, etc).
Lyette heeft Laura geholpen strategieën te bepalen bij lezen en rekenen. Lezen is super belangrijk voor alle vakken op de middelbare school. Laura kreeg meer zelfvertrouwen en dat heeft ook geresulteerd in een hoger schooladvies.

Wij zijn heel tevreden.
Mocht Laura in de toekomst nog eens behoefte hebben aan hulp, dan zullen wij Lyette zeker weer benaderen.

Ilse

 Wij zijn bij Lyette terecht gekomen, omdat onze dochter dyslectisch is en moeite heeft met begrijpend lezen en rekenen. 

Wij hebben een prettig intakegesprek gehad om de hulpvraag te bepalen. Lyette heeft met onze dochter de basisprincipes voor beide vakken nog eens goed doorgenomen en met haar uitgezocht wat voor haar de juiste strategie is voor het oplossen van lastige sommen en voor het begrijpend en interpreteren van zinnen en teksten. 

Onze dochter is steeds met veel plezier naar de RT-les gegaan. Deze lessen waren intensief, maar ook gezellig. Ze kreeg veel aandacht. Lyette’s kracht vinden wij haar rust, betrokkenheid bij onze dochter en enthousiasme in haar les. 

Onze dochter heeft veel baat gehad bij de lessen. Haar zelfvertrouwen is gegroeid waardoor zij nu op de middelbare school goede resultaten haalt. 

Wij zijn heel tevreden en raden Lyette van harte aan.

Robert